Ett ljusare och trivsammare Högdalen

NY ENTRÉ TILL PLAN 1

Bankomaterna flyttas längre ner i Högdalsgången. Plan 1 får en ny separat entré med dubbel takhöjd och ett glasparti i två plan.

NY ENTRÉ MOT PARKERINGEN

Två nya glaspartier, ett i markplan och ett på Plan 1 . Nytt lysande undertak i passagen. "Högdalstuppen" markerar entrén till Högdalsgången. Nya skyltar med enhetligt utseende.

LEVANDE PASSAGE

Stora glaspartier mot COOP som gör att det blir ljusare och tryggare i passagen. COOP får även ett glasparti mot parkeringen.

LJUSARE OCH ÖPPNARE PÅ PLAN 1

Systembolagets entré flyttas utåt och blir ljusare. Det blir en större öppning neråt och entrén på Plan 1 glasas.

GLASFASAD MOT HÖGDALSGÅNGEN

Fasaden mot Högdalsplan glasas. Entrén mot Lilla torget förstärks och skärmtaket får belysning som gör att vägen mot torget blir ljusare och trevligare.