Kontakt
  • Cavendo Asset Management står för centrumledning och den kommersiella förvaltningen, kontakt centrum@cavendo.se.
  • Ekonomi och teknisk förvaltning kommer skötas av Hestia, ett av Sveriges största bolag inom fastighetsförvaltning.
  • För hyresfrågor kontakta hyra@hestia.se och uppge centrum, namn och kontaktuppgifter.
  • Felanmälan - För felanmälan och frågor om fastighetsskötsel kontakta Hestia, fel anmäls via mail felanmalan@hestia.se, akuta fel via telefon 0772-25 25 20.