Om Högdalen Centrum

Högdalen Centrum erbjuder ett variationsrikt utbud och en mycket personlig service. Här finns ett 50-tal butiker, restauranger, caféer och viktig service. Högdalen är ett välfungerande vardagscentrum där kedjebutiker samsas med populära lokala aktörer. Helt enkelt en naturlig handelsplats för de som bor och arbetar i närområdet.

Högdalen Centrum invigdes 1959 och utökades på 1990-talet då också en del av gångstråket klimatskyddades med glastak.